Történet

 
       Magyar Utazási Irodák Szövetsége
(MUISZ)

 

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége 1974. január 1-én kezdte meg tevékenységét, az akkor működő 7 állami tulajdonú utazási iroda alapította.  Az alapítók: IBUSZ, Cooptourist, Express, Volántourist, Budapest Tourist, Malév Air Tours és a Siótour voltak.

 

A Szövetség célja kezdettől fogja a tagok érdekvédelme.

 

A MUISZ elnökei:

 

1974-1976      Tausz János (IBUSZ)                                                                                                   

1976-1977      Lesták Pál (Cooptourist)                                                                           

1978-1979      Völgyi István (Express)                                                                                 

1980-1986      Meszlényi Géza (Volántourist)                                                       

1986-1994      Dr.Sipos Sándor (Cooptourist)                                                               

1994-1996      Dr. Meggyes István (Cooptourist)                                                

1996-2000      Dr.Kovács Miklós (Siótour)                                                                                  

2000-2014      Molnár Gabriella (Blaguss, Quality Tours)  

2014-             dr. Erdei Bálint (Cityrama Utazási Iroda)            

 

A MUISZ Főtitkára a működés megkezdésétől kezdve 35 éven keresztül Dr. Csók Csaba volt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Szövetség eredményeinek és elismertségének megalapozásában.

 

A rendszerváltozás után a turizmus területén gyökeresen megváltozott a helyzet, gombamód elszaporodtak az utazási irodák, mintegy 3000 vállalkozás kezdett hirtelen működni, ami rendkívül kaotikus állapotokat eredményezett. Ilyen körülmények között a MUISZ kezdeményezésére alkotta meg az akkori Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az első utazási irodai rendeletet (2/1992.(1.13.) IKM rendelet), amely először szabályozta, hogy milyen feltételek mellett lehet utazási irodai tevékenységet folytatni.

 

A legfontosabb előírások: 

 

Az iroda működtetéséhez kötelező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező tevékenységért felelős személyt alkalmazni, kiutaztatóknak utasok kiszolgálására alkalmas irodahelyiséggel kell rendelkezniük, és ami a leglényegesebb, a külföldre utazást szervezőknek vagyoni biztosítékot kell felmutatni, melynek a tervezett forgalommal arányosnak kell lenni. A vagyoni biztosíték (kaució) az iroda esetleges csődje esetén kizárólag az utasok kártalanítására fordítható.  Ez a kormányrendelet többszöri módosítással [213/1996.(XII.23.) kormányrendelet] azóta is érvényben van és összhangban áll az Európai Unió vonatkozó előírásaival. Rövidesen sor került a 3/1992.(I.13.) IKM rendelet megalkotására is, mely előírta a minősítő vizsga feltételrendszerét azok számára, akik az utazási irodai tevékenység megkezdéséhez nem rendelkeztek a megfelelő végzettséggel.  

Nem sokkal ezután született meg – szintén a MUISZ közreműködésével – az utazási szerződésekről szóló 214/1996.(XII.23.) sz. Kormányrendelet, mely 2008-as módosítása óta 281/2008. (XI.28.) számon az utas és az utazási iroda közötti szerződés elemeit határozta meg.

 

A kezdeti években a MUISZ nagy szerepet játszott a különböző külföldi szakmai kapcsolatok kialakításában, több kétoldalú együttműködési megállapodást kötött külföldi szövetségekkel. Cél az üzleti kapcsolatok kialakítása, a beutaztatás és kiutaztatás színvonalának, volumenének fejlesztése volt. E célból a MUISZ számos külföldi tanulmányutat szervezett tagjai részére és sok külföldi szövetség tagjait fogadta Magyarországon.

 

Különösen jó kapcsolatok alakultak ki a német (DRV), az osztrák (ÖRV), a francia (SNAV), a spanyol (AEDAVE), és az akkori Jugoszlávia utazási irodai szövetségével.

 

Hasonló céllal lett tagja a MUISZ az utazási irodák világszervezetének, az UFTAA-nak, majd 1994-től kezdődően az ECTAA-nak, amely az európai utazási irodai szövetségek egyesülése.   

( The Eurpean Travel Agents' and Tour Operators’ Associations) 

E szervezetben kezdetben - elsőként a volt szocialista országok közül - csak megfigyelői státuszban volt jelen a MUISZ.  Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta a MUISZ teljes jogú tagként vesz részt a munkában. AZ ECTAA célja és feladata az európai utazási irodák érdekeinek képviselete az EU jogalkotói felé, összhangban az utazók érdekeivel.

A Szövetség tagja az RDA-nak is (nemzetközi buszos utaztatók szövetsége). 

 

A rendszerváltozás után – az utazási irodák szakosodásának megfelelően – a MUISZ módosította hivatalos elnevezését Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége elnevezésre, melyet a 2014. december 8-án megrendezett közgyűlési határozat értelmében Magyar Utazási Irodák Szövetségére módosította. A már bevezetett, ismert MUISZ névrövidítés továbbra is megmaradt.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a MUISZ 1996-ban megalkotta a szakmai Etikai Kódexét, amely az utazási irodák és utasok, valamint az irodák egymás közötti kapcsolatait hivatott szabályozni.

 

Az évek során számos turisztikai szervezettel és szolgáltatóval írt alá együttműködési megállapodást a Szövetség (pl. Magyar Szállodaszövetség, NIT, Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége, Turisztikai Managerek Szövetsége, Hungexpo, Gödöllői Királyi Kastély, Művészetek Palotája, Szépművészeti Múzeum, stb.)

 

Napjainkban a MUISZ büszkén mondhatja magáról, hogy tagjai bonyolítják a szervezett idegenforgalom mintegy 80-85 %-át, tagjai sorában a nagy nemzetközi cégek magyarországi képviselői és a két-három személyes kis családi vállalkozások egyaránt megtalálhatók.

Az utazásszervező és utazásközvetítő irodák kínálatában mindenki talál érdeklődésének és pénztárcájának megfelelő utazást. A beutaztató irodák és konferenciaszervezők a teljes magyarországi kínálattal és kreatív ötletekkel állnak megrendelőik rendelkezésére. A Szövetséghez rendkívüli tagként csatlakoztak olyan cégek is, akiknek fontos a kapcsolat az utazási szakmával. 

A Szövetség minden fontos idegenforgalmi kérdésben hallatja hangját, igyekszik a döntéshozókat, rendeletalkotókat szakmai tanácsokkal segíteni.

A MUISZ lehetséges eszközeivel fellép az utazók számára komoly veszélyt jelentő jogosulatlan utazásszervezés ellen.

 

 


 

         dr. Erdei Bálint  
        elnök