Tagdíj

Az Magyar Utatási Irodák Szövetsége a befizetett tagsági díjakból gazdálkodó Egyesület.  A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg. A 2015. november 25-én megtartott Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a differenciált tagdíj előterjesztést, melynek értelmében 2016. ápilis 1-től kezdődően a rendes tagok tagdíja az alábbiak szerint alakul:

 

Egyszerűsített éves beszámoló szerinti nettó árbevétel (eFt)                       tagdíj mértéke

 

100.000 alatt                                                                                                    69.000 Ft/év ( 5.750 Ft/hó)

 

100.000 – 500.000                                                                                           97.000 Ft/év (8.085 Ft/hó)

 

500.000 – 1.000.000                                                                                        125.000 Ft/év (10.415 Ft/hó)

 

1.000.000 – 5.000.000                                                                                     159.000 Ft/év (13.250 Ft/hó)

 

5.000.000 - 10.000.000                                                                                    179.000 Ft/év (14.915 Ft/hó)

 

10.000.000 fölött                                                                                              199.000 Ft/év (16.585 Ft/hó)

 

A rendkívüli tagok tagdíja:                                                                              124.000 Ft/év (10.335 Ft/hó)

 

Több rendkívüli tagunk a Közgyűlés által meghatározott  tagdíjnál magasabb összeggel járul hozzá Szövetségünk hatékony működéséhez, melyet ezúton is köszönünk!

 

A tagdíj tárgyi adómentes és egy öszegben, áprilisban kerül kiszámlázásra.

A MUISZ költségvetési éve tárgyév április 1-től következő év március 31-ig tart, a fenti díjak erre az időszakra vonatkoznak.