Közgazdaság

Bemutatkozik a MUISZ Közgazdasági Bizottsága

Mint a MUISZ egyik funkcionális bizottsága, az Alapszabály szerint működik. Bizottsági összejöveteleit kéthavonta tartja. Feladata sokrétű. Az Alapszabályban megfogalmazott pénzügyi beszámoló-ellenőrzési funkción túlmenően egyrészt az, hogy az utazási irodákat (szervezőket és közvetítőket) érintő közgazdasági és pénzügyi környezet szabályait és változásait értelmezze, és segítsen a tagirodáknak az őket érintő szabályok, illetve azok változásainak a megértésében, alkalmazásában. Nem kevésbé fontos feladata, hogy megfelelő szakmai indokokkal alátámasztva közvetítse az irodák részéről megfogalmazódó igényeket és véleményeket a jogalkotók és más szakmai irányító szervezetek felé.

Részt vesz az utazási irodákat érintő uniós szabályozás tervezett módosításaival kapcsolatos szakmai konzultációkban, ahol lehetőség nyílik szakmai álláspontjának kifejtésére.

A bizottság aktívan közreműködik a MUISZ azon törekvésében is, hogy a szakmának hátrányos törvényváltozások ügyében (pl.HIPA) pozitív hatású újabb törvénymódosításra kerülhessen sor.

 Az új honlap elindulása új lehetőséget biztosít arra, hogy a bizottság közelebb  kerüljön a tagirodákhoz abban az értelemben, hogy szándéka szerint egy állandó felületen lesz lehetősége az információ áramoltatására. Célja, hogy egy kifejezetten a szakmára koncentrált pénzügyi, gazdasági és adó tematikájú tudástárat hozzon létre ezen a felületen, amely a mindennapi munka során hasznos segítség lehet.

Itt lenne lehetőség arra is, hogy akár fórumszerűen bizonyos aktuális kérdések megvitatásra kerüljenek.

 

/storage/files/files/K__zg_Biz____l__s_jegyz__k__nyv_20160824,doc típusú fájlBeszámoló 2016/2017 első félév


 

MUISZ Közgazdasági Bizottság -2015/2016. évi Beszámoló

 

A Közgazdasági Bizottság 2015. évben is jellemzően negyedévente tartotta összejöveteleit. A rendes üléseken túlmenően felhasználtuk a MUISZ vacsorák alkalmait is arra, hogy megvitassuk a szakmát érintő aktuális közgazdasági, adózási és számviteli kérdéseket.

 

-          A Bizottság kialakította álláspontját a differenciált tagdíj kérdésével kapcsolatban. A titkárság közreműködésével elkészítettük a 2014. évi beszámolók adatai alapján frissített MUISZ adatbázist, amely alapján már 4 évre visszamenőleg egységes tartalommal mutathatók ki az egyes irodák főbb adatai. Ez nemcsak a differenciált tagdíjak megállapításához nyújt számszaki alapot, de lehetővé válik, hogy a MUISZ különféle trendeket is ki tudjon mutatni az irodák működésében.

 

-          Összejöveteleinken rendszeresen témaként szerepeltek a közvetített szolgáltatások és az utazásközvetítés fogalmi kérdései, mivel ezek nemcsak az adóellenőrzések során merülnek föl kérdésként, de számviteli szempontból is fontos döntések megalapozását jelenthetik.

 

-          A munkatervben szereplő további kérdések is napirendre kerültek, a viták hozzájárultak, hogy a bizottság tagjainak álláspontja a legtöbb kérdésben közel került egymáshoz, vagy azonos volt.

 

-          Áttekintettük a 2016. évre várható adótörvény változásokat, amelyeket a MUISZ – az ülésünkön meghívottként jelen lévő – adótanácsadója, Antalóczy Marika fog a tagságnak előadás formájában ismertetni.

 

-          Bizottságunk a könyvelési adatok alapján idén is közreműködött az összefoglaló anyag összeállításában, amely a MUISZ 2014-2015. évi gazdálkodását mutatja be.

 

-          A Közgazdasági Bizottság az elkövetkező időben törekszik arra, hogy szakmai munkájának eredményeként olyan rövid, a gyakorlatban használható anyagokat és információkat töltsön föl a MUISZ honlapjára, amely minden MUISZ tag számára hasznos és iránymutató lehet.

(20105. november 3.)

 

Falus János bizottságvezető

 

 

A Közgazdasági Bizottság tagjai:

 

Falus János  bizottságvezető - Quality Tours Hungary Utazás és Rendezvényszervező Kft.

/storage/files/files/Bemutatkozas_Falus,pdf típusú fájlBemutatkozás

 

Kirchknopf Zsuzsanna - N-U-R Neckermann Utazási Iroda

 

 /storage/files/files/Bemutatkozas___Kirchknopf,pdf típusú fájlBemutatkozás

 

Horváth Balázs - WECO Travel

 

 /storage/files/files/Horv__th_Bal__zs___pdf,pdf típusú fájlBemutatkozás

 

Czibulka Stella - OTP Travel

/storage/files/files/Czibulka_Stella___bemutatkoz__s,pdf típusú fájlBemutatkozás

 

A Közgazdasági Bizottság munkáját dr. Antalóczy Györgyné, a MUISZ adószakértője segiti.

 

/storage/files/files/K__zg_Biz__Munkaterv_2015,docx típusú fájlMunkaterv 2015

 


         

 

Itt érheti el a pénztárgépekkel kapcsolatos rend...

Új, a pénztárgépek üzemeltetéséről szóló rendeletek jelentek meg.A rendeletek az alábbiakban letölthetők.
Elolvasom

Adótanácsadói elődadást szervez a MUISZ

Januárban ismét adótanácsadói előadás a MUISZ szervezésében
Elolvasom