MEGJELENT A TURIZMUS BULLETIN XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁMA

Megjelent a Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóirat XV. évf. 2. száma. Az 1997-ben alapított folyóirat célja, hogy a tanulmányokkal, kutatási összefoglalókkal és statisztikai elemzésekkel, a nemzetközi és a hazai turizmust érintő aktuális témákról naprakész, az elméleti és a gyakorlati szakemberek munkájában egyaránt használható ismereteket nyújtva segítse a hazai turisztikai szakma tájékozódását

A Magyar Turizmus Zrt. gondozásában publikált folyóirat 2013-tól online formátumban, ingyenesen érhető el az itthon.hu honlap Szakmai oldalak > Kutatások, statisztikák > Szakmai kiadványok menüpontban.

A második számban több aktuális témából válogattak a szerkesztők, ízelítő a tartalomból:

 • A Turizmus és regionalitás rovat fókuszában az egyik legnépszerűbb hazai desztináció, a Balaton régió áll. Itt két tanulmányt is olvashatunk. „A Balaton pozíciója és a balatoni utazásokkal való elégedettség”című írás a Magyar Turizmus Zrt. kutatásaira alapozva széles körűen tárgyalja a tó és környéke turizmusát. A régió vendégforgalmi mutatóinak bemutatása mellett a tanulmány kitér a Balatonnak a turisztikai szakemberek, a döntéshozók általi értékelésére és a desztinációban tartózkodó belföldi és külföldi turisták jellemzőire és elégedettségére. Utóbbi hiánypótlónak és módszertanát illetően innovatívnak tekinthető: a Balaton régiót felkeresők körében végzett nagymintás, számos témakörre kiterjedő felmérés kiemelt elemét képezte a – Magyar Turizmus Zrt. által kidolgozott módszertan (Turisztikai Elégedettség Modell) mentén történő – vendégelégedettség-vizsgálat.
  • Nem kevésbé aktuális témát dolgoz fel az a szintén a Turizmus és Regionalitás rovatban szereplő tanulmány, amelynek célja a Balaton régió potenciális márkaértékeinek feltérképezése belföldi vonatkozásban. Az ugyancsak komplex módszertannak köszönhetően a cikk több szempontból – potenciális utazók, média és turisztikai szakemberek – közelíti a témát. A többéves vizsgálat eredményeként kirajzolódó, a Balaton régió egyedi, megkülönböztető márkaértékeinek tekinthető jellemvonások az ötlépcsős márkapiramis modellben kerülnek összefoglalásra.
  • A Turisztikai termékek rovatban olvasható tanulmány a spirituális és üzleti értékek egymás mellett élésére, kapcsolódási pontjaira és közös fejlődési lehetőségeire fókuszál. A – Recultivatur nemzetközi projekthez kapcsolódó kutatáson alapuló – cikk négy jelentős magyarországi vallásturisztikai helyszín (Pannonhalma, Tihany, Veszprém és Zirc) példáján keresztül mutatja be az egyes desztinációkban az elmúlt években véghezvitt, elsősorban a látogatómenedzsmenthez sorolható fejlesztéseket. Ezek eredményeként – ahogy arra a tanulmány rámutat – a vizsgált úti célok a vallási értékek megőrzésével egyidejűleg tartalmas, a modern turisták elvárásaihoz igazodó élményt nyújtanak a látogatóknak.
  • A Turizmusmenedzsment rovatban egy izgalmas, a turizmuson túlmutató kérdéskört tárgyaló írással találkozhatnak az olvasók. A referált tanulmányként megjelent cikk arra keresi a választ, hogyan válhat a film az utazások csalódást generáló forrásává. A cikk értékes gondolatokkal segíti az utazók megismerését, az utazók tudatában végbemenő folyamatok, döntések feltérképezését.
  • Szintén a Turizmusmenedzsment rovatban található a – Balaton kapcsán már említett – Turisztikai Elégedettség Modell rövid bemutatása. A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kidolgozott modell segítségével a valamely desztináció különböző aspektusaival való elégedettség vizsgálható egyes területi egységekre vagy egyes szolgáltatásokra vonatkozó részindexek és az aggregált index segítségével. A modell a szabadidős és az üzleti turizmusra egyaránt alkalmazható.
  • A Tények és előrejelzések rovatban az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission, ETC) által az európai turizmus negyedéves teljesítményéről készített elemzések összefoglalása kapott helyet. A cikk a 2008 és 2013 közötti időszakot áttekintve ismerteti a 2008-ban kezdődött gazdasági válságot követő évek turizmusának jellemzőit. Az elemzést makrogazdasági kitekintés, valamint a légi közlekedés és a szállodaipar főbb mutatóinak bemutatása teszi teljessé.
  • A Tallózó rovat különösen gazdag: betekintés nyerhetünk az ETC Kutatói Munkacsoportjának munkájába, a TourMIS rendszer legújabb fejlesztéseibe és az európaiak turizmussal szembeni attitűdjeit ismertető tanulmány főbb eredményeibe, valamint itt kapott helyet a szociálturizmus fejlesztését célzó OFF 2013 projekt bemutatása. A konferenciabeszámolók két jelentős, a közelmúltban megrendezett eseményről tudósítanak: az Európai Turizmus Fórumról és a kreativitást és az innovációt középpontba helyező IV. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumról. A Tallózó rovatban konferenciát is ajánlunk az olvasóknak, a 2014 júniusában Veszprémben megrendezésre kerülő vallásturisztikai tanácskozást. A könyvajánló élvezetes stílusa reményeink szerint kedvet ad a Turizmológia kötet elolvasásához. Végül, de nem utolsósorban a Turizmus Bulletin hasábjain is röviden összegezzük a Magyar Turizmus Zrt. 2014. évi marketingtervének főbb irányvonalait, ezzel is támogatva a turisztikai szakma tájékozódását. Természetesen a Naptár sem hiányozhat, a 2014. február–május között megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi eseményekre invitáljuk az érdeklődőket.

A Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóiratban megjelenő cikkeket a szerkesztőség mellett anonim szakmai lektor véleményezi. Ezen felül lehetőség van a tudományos elvárásoknak megfelelő, ún. lektorált cikkek elhelyezésére, amelyeket további két anonim lektor értékel.

A folyóirat következő számaiba ezúton is várjuk tapasztalt szerzők és fiatal, a felsőoktatásban vagy a doktori képzésben részt vevő kutatók, valamint a turizmusban érintett gyakorlati szakemberek írásait. A 2014/2. számba küldött cikkeket a szerkesztőség 2014. február 28-ig várja.

A Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóirat legfrissebb és korábbi számai a Magyar Turizmus Zrt. itthon.hu oldalán > Szakmai oldalak > Kutatások, statisztikák > Szakmai kiadványok menüpontban érhetők el.