Alakuló elnökségi ülést tartott a MUISZ

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége 2017. január 31.-én megtartotta alakuló elnökségi ülését, melyre a Danubius Hotel Flamencóban került sor.

Az ülésen a MUISZ 2016. december 12-i tisztújító közgyűlésen megszavazott bizottságok vezetői közül kerültek megválasztásra az alelnökök név szerint:

Drégely Ágnes, belföldi és beutaztató bizottság vezetője– Tour East Tour

Molnár Judit, marketing és kommunikációs bizottság vezetője – OTP Travel

Dr. Simon András, légi közlekedés bizottság vezetője – VIVA Utazási Iroda

Az új elnökség döntött a STUDENT LINES Kereskedelmi és Diákutaztatási iroda tagfelvételéről is.

A legfontosabb célok között a szakmai szereplőket támogató képzések, a tartalmas programú MUISZ vacsorák, belföldi study túrák, múzeum látogatások, valamint az elkészült felelősségbiztosítási termék áll, mely új termékként kerül a piacra és a MUISZ tagirodáinak 20 %-os kedvezménnyel lesz igénybe vehető. A felelősségbiztosítás két fontos részből áll, az egyik az utazásszervezői tevékenységből eredő esetleges személyi sérülésre és dologi károkra terjed ki, a másik pedig az utazásközvetítői tevékenységnél felmerülő esetleges téves felvilágosítás, hibás dokumentáció miatt okozott kárra, mely utóbbi csupán a pénzügyi veszteségre terjed ki. Természetesen a két tevékenységnél eltérő a termék díja. .A biztosítás feltételeinek ismertetésére a MUISZ tagok néhány napon belül körlevélben kapnak tájékoztatást, valamint a közeljövőben egy fórumot is szervez a Szövetség, ahol az érdeklődő MUISZ irodák közvetlenül a biztosító társaságnak tehetik fel kérdéseiket.

Elhangzott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Szövetség részt vesz az Utazás 2017. kiállításon egy kollektív standdal, ahol 7 MUISZ tag mutatja be árukínálatát. Az Utazás Kiállítással összekötve indítja el a MUISZ az új kampányát is, melynek fő üzenete: „Utazzon utazási irodával” hangsúlyozva az utazási irodák által nyújtott biztonságot és szaktudást.

Erdei Bálint tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Horvát Idegenforgalmi Közösséggel megtörténtek az első egyeztetések a tavaszi, horvátországi közgyűlést illetően, mely április 6-9. között kerül megrendezésre. A részletekről hamarosan tájékoztatják a Szövetség tagjait.