A MUISZ tájékoztatása az Európai Unió utazási irányelvének a hazai jogrendbe való átültetése kapcsán

Elfogadásra kerültek és 2018. július 1-től hatályba lépnek azok az új Kormányrendeletek, amelyek az Európai Unió utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló irányelvének átültetését szolgálják.

A jelenleg hatályos „281-es kormányrendelet” helyébe a 472/2017 (XII.28.) kormányrendelet lép, míg a 213/1996. (XII. 23.) kormányrendelet hatályban marad, s azt csak módosítja a 473/2017. (XII.28.) kormányrendelet.

A MUISZ aktívan támogatta a hazai implementáció folyamatát és számos javaslatot tett mind az utazási irodák, mind az utazók érdekeire tekintettel. Ezen javaslatok egy része a megalkotott jogszabályok részévé vált, másokat a jogalkotó nem tartott támogatandónak.

 

A MUISZ az év közepén bekövetkező változások kapcsán elsősorban az alábbi pozitívumokra kívánja felhívni a figyelmet:

1. az új jogi szabályozásnak köszönhetően, ha az utazók az utazási irodák termékeit választják, az eddigieknél is nagyobb védelmet és biztonságot élveznek majd, utazásuk során;

2. az új jogszabályi kötelezettségek alapján az utasok pontosabb tájékoztatást kapnak annak érdekében, hogy különbséget tudjanak tenni az utazási irodák csomagtermékei és a különféle, sokszor internetes felületeken csomagként feltűntetett és értékesített szolgáltatásegyüttesek között, ezért tudatos döntést tudnak majd hozni, hogy a biztonságosabb utazási csomagokat, vagy a kisebb védelmet élvező utazási szolgáltatásegyütteseket vásárolják meg, 

 

A MUISZ véleménye szerint, e változásoknak köszönhetően tovább fog nőni az utazási irodákat választó utazók száma. Felhívja ugyanakkor a MUISZ a figyelmet arra is, hogy

 

3. a nagyobb védelem az utazási irodák számára nagyobb terhet is jelent, egyfelől jelentősen nő az irányelv  átültetése miatt szükséges adminisztráció mértéke, másfelől pedig a meglévő vagyoni biztosítéki rendszer  fenntartása mellett a fizetésképtelenségre vonatkozó külön biztosítást is kell majd kötniük.

 

A MUISZ emiatt sürgeti, hogy az utazások zavartalan szervezése érdekében a biztosítók minél előbb jelenjenek meg versenyző termékeikkel a piacon. Fontosnak tartja emellett a MUISZ, hogy az új biztosítások bevezetésének kötelezettsége csak a 2018-as nyári szezont követően jelenjen meg, mivel megfelelő biztosítási termékek hiányában jelenleg még nincs lehetőség arra, hogy az új előírások szerinti biztosítások mellett kössenek szerződéseket az utazókkal. Ez a helyzet pedig az utazók számára a nyári szezon közepén jelentős egyenlőtlenségeket, az utazási irodáknak jelentős adminisztratív, technikai problémákat okozhat.

 

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége - az erre vonatkozó többször hangoztatott javaslata alapján is  - üdvözli a kormány határozatát arról, hogy az MTÜ megbízást kapott az utazási irodákra vonatkozó jelenlegi ellenőrzési és engedélyezési rendszer felülvizsgálatára, különös tekintettel az engedély nélkül végzett utazásszervező tevékenység hatékony ellenőrzésére.

 

Dr. Csépai Balázs a MUISZ jogi támogatását nyújtó Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje az alábbi fontosabb változásokra hívja fel a MUISZ tagok figyelmét

 

Mi változott?

 

Az utazási szerződés megkötésekor az utazóval kötelezően közlendő, illetve a szerződésbe foglalandó információk köre jelentősen kibővült és pontosításra került (472/2017, 14-17.§). A 472-es kormányrendelet mellékletei kötelezően alkalmazandó tájékoztatási formát jelentenek.

Az utazási szerződés bármikor felmondható. A MUISZ javaslatának megfelelően minden eseteben kiköthető (arányos) bánatpénz az utas felmondása esetén (472/2017. 8.§, 21.§). Ugyancsak lehetősége van az utazónak a szerződés megfelelő személyre történő átruházására (472/2017, 7.§, 20.§).

Nőtt az utazási irodák kártérítési felelősségének maximális mértéke. Eddig a jogszabály a teljes részvételi díj kétszereséig engedte korlátozni a kártérítési felelősség felső határát, ez most a teljes részvételi díj háromszorosára emelkedett. Ez a korlátozás nem terjedhet ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra (472/2017, 27.§ (5)).

A szerződésben meghatározott részvételi díj egyoldalú emelése, a korábban is ismert külső tényezők változása esetében továbbra is kiköthető, de ilyen kikötés esetében a részvételi díj csökkenését is érvényesíteni kell az utazó javára, ha a külső tényezők változása azt megalapozza (472/2017, 18.§).

Változások történtek a vagyoni biztosíték tárgyában. Egyfelől a hazaszállítás és a kényszerű kinntartózkodás költségeinek fizetésképtelenség esetén történő fedezése egy új, kötelező, az utazó javára megkötendő biztosítás körébe került át (213/1996, 9/A.§). A vagyoni biztosíték tehát ezentúl csak a befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál, a hazautaztatás és a kényszerű kinntartózkodás költségeinek fedezésére a kötelező biztosítás hivatott. A MUISZ határozottan képviselte, hogy az új biztosításra is tekintettel szükségtelen a vagyoni biztosíték mértékének emelése. Ennek köszönhetően a vagyoni biztosíték százalékos nagysága nem változott, csak a minimális összeg mértéke került kisebb mértékben változtatásra (213/1996, 8.§).

 

Mi nem változott?

 

A MUISZ javaslatának megfelelően nem került csökkentésre az előlegként beszedhető díjak százalékos mértéke, az továbbra is 40% lehet (472/2017, 5.§)

A MUISZ kezdeményezésére a hatályos, enyhébb szabályozás maradt érvényben az utazási szerződés bánatpénz fizetése nélküli lemondásának azon esete kapcsán, amikor a célállomás vagy annak közvetlen környezete a külügyminisztérium utazásra nem javasolt kategóriába sorolja (472/2017, 9.§).

Az irányelv által adott lehetőség ellenére az utazásközvetítők továbbra sem kötelesek kaució fizetésére. A jogszabály ugyanakkor előírja, hogy a kapott befizetéseket négy munkanapon belül továbbítaniuk kell az utazásszervező felé (213/1996, 13/A.§).

 

Melyek a további újdonságok?

 

Az utazó jogosult arra, hogy saját maga orvosolja az utazási szerződés hibás teljesítését, amennyiben az utazási iroda nem tesz megfelelő lépéseket. A keletkező költségek megtérítését az utazó az utazási irodától követelheti (472/2017, 10.§ (7), 22.§ (5)).

Az utazási iroda köteles legfeljebb három éjszakára, lehetőleg az eredetivel azonos szállást biztosítani az utazó számára, ha annak hazaszállítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges. Ez az időszak bizonyos utazói csoportok esetében (várandós nők, kíséret nélkül utazó kiskorúak, speciális orvosi segítségre szorulók) korlátozás nélküli (472/2017, 24.§).

Az új jogszabály meghatározza az utazási szolgáltatásegyüttes fogalmát (472/2017; 2.§ 10.). E körbe tartoznak például az olyan értékesítési formák, amikor egy adott (akár fizikai vagy internetes) értékesítési helyen, valamely szolgáltatás kiválasztása mellett az utazó más további szolgáltatók kapcsolódó termékeit is megvásárolja (pl. a kereskedőtől csomagot nem alkotó, önálló repülőjegyet és szállást is vásárol). Az ilyen tevékenységet folytató vállalkozásoknak is vagyoni biztosítékot, illetve az utazó javára kötendő kötelező biztosítást kell készen tartaniuk (213/1996, 9/A.§, 10/A.§), és értékesítésük során tájékoztatást kell adniuk, hogy a vásárolt szolgáltatások nem képeznek utazási csomagot és ezért azok tekintetében csak korlátozott védelemben részesül (472/2017, 29.§). E tevékenység folytatását emellett be kell jelenteni a Kormányhivatal felé (213/1996, 2/A.§).

 

Mire kell figyelni?

 

Az utazási irodák felül kell, hogy vizsgálják eddigi tevékenységüket abból a szempontból, hogy nyújtanak-e utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő szolgáltatást. Ez esetben bejelentési kötelezettség terheli őket a Kormányhivatal felé.

Szükséges az alkalmazott vagyoni biztosítékok mértékének felülvizsgálata, illetve megfelelő időben a kötelező, az utazó javára kötendő biztosítás tekintetében megfelelő termék megtalálása és kiválasztása. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek módosításra és kiegészítésre szorulnak az új szabályok fényében.  

 

Az utazási irodák ellenőrzése várhatóan szigorodni fog, jelenleg a Kormány általi felülvizsgálat alatt van e kérdés.

(2018. január 5.)

 

dr. Erdei Bálint

elnök